𝑆𝑎𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐵Đ𝑆 𝑠𝑢̣𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑚, 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑜̛̉ đ𝑎 𝑠𝑜̂́ 𝐷𝑁 𝐵Đ𝑆 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑖𝑎 𝑙𝑎̀ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑖𝑛ℎ 𝐵Đ𝑆, 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̃ 𝑏𝑜̉ 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ.
𝐂𝐡𝐮̉ 𝐃𝐍 BĐS 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚̀𝐢 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀?
Hầu hết DN sẽ điều chỉnh cơ chế tài chính để đảm bảo dòng tiền – xương sống của DN.
Cái khó là điều chỉnh như nào để cân bằng lợi ích cho cả DN và người lao động???
Ở Nhật Minh Land, bên cạnh thay đổi, tối ưu quỹ lương cứng, cty sẽ tăng % hoa hồng cao cho sale.
Đặc biệt, chúng tôi tạm ứng hoa hồng cho sale ngay khi KH kí hợp đồng. Đây cũng là tâm huyết BLĐ đã nỗ lực nhằm đảm bảo Quyền lợi của anh em Sale. Với chính sách đó, nhiều bạn sale NML có thể đạt được thu nhập 50++ tr/tháng.
“𝑻𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏, 𝒄𝒐𝒏 𝒔𝒐̂́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉”
Đây là thời điểm khó khăn của toàn ngành BĐS và nền kinh tế nói chung.
Các DN BĐS đóng cửa, cắt giảm nhân sự, treo biển cho thuê nhà… ở khắp mọi nơi.
Bất cứ ai có công việc ổn định, thu nhập khá lúc này – không chỉ ỉ lại sự chi trả của chủ DN, mà còn do nỗ lực tự thân của các bạn.
Lúc này, dù là sếp hay NV, tất cả chúng ta đều phải chiến đấu trên thương trường. Bất kì ai có nỗ lực, có sự “chung lưng đấu cật” cùng BLĐ & CÔNG TY, người đó sẽ không đơn độc trong cuộc chiến. Họ sẽ được trang bị đầy đủ khí tài, nguồn lực để ra trận và mang tin khải hoàn về NHẬT MINH LAND.
“𝐊𝐡𝐢́ 𝐭𝐚̀𝐢, 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐥𝐮̛̣𝐜” – 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?
(Còn tiếp….)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *