Nhật Minh Land
HẢI PHÒNG ĐÓN SÓNG – BƯỚC TIẾP TẦM CAO MỚI Tiếp lửa đầu tư cho các dự án tầm cỡ của Đất Cảng, 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚̉𝐢...
  • 14 Tháng Bảy, 2023
  • 0 Bình luậns
Nhật Minh Land
Kính gửi: Quý nhà đầu tư & anh chị em môi giới BĐS tại Hải Phòng. Thị trường BĐS đang chào đón những tín hiệu “rã băng” đầu tiên...
  • 3 Tháng Bảy, 2023
  • 0 Bình luậns